×

AÇIK ALAN SATIŞI
Açık alan SatışıÜretim Alanı22 $$/m²
Ticari Alan22 $

KAPALI ALAN İŞYERİ KİRA TARİFELERİ
Üretim$/m²
Alım Satım2,64
Bankacılık Sigortacılık vb4,23
Ofis4,23