KAYSER A.Ş.
  • Kayseri’nin iş dünyasına armağanı olan Kayseri Serbest Bölgesi, benzersiz özellikleriyle Türkiye’nin diğer sanayileşen kentlerine de örnek oluyor
  • En Ucuz Maliyetli Arsa Kayseri Serbest Bölgesinde Mersin limanına 320 km, Devlet demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 600 metre, Hava limanına ise 15 km uzaklıkta bulunan Kayseri serbest bölgesi ulaşım ve sevkiyatta da firmalara kolaylıklar sağlıyor.
  • Bugün Kayseri Serbest Bölgesinde çalışmanın ayrıcalığından yararlanan 94 firma 268 milyon dolarlık yatırımlarıyla Türkiye ekonomisi için alın teri dökmektedir.

Faaliyet Grupları

Serbest Bölge Hangi Firmalar İçin Daha Avantajlıdır?

Serbest bölgede faaliyette bulunmanın aşağıdaki firmalar için daha avantajlı olduğu söylenebilir.

  • Ülke içindeki vergisel nitelikli mali yüklerden ve bürokrasiden kurtulmak isteyen fir­malar
  • İthal girdi kullanarak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan firmalar,
  • Emek yoğun sektörlerde faaliyette bulunan firmalar,
  • Transit ticaret, reeksport ve takas ticareti faaliyetinde bulunan firmalar,
  • Dövizle işlem yapmak isteyen üreticiler, toptancılar, bankalar, ve sigortacılar,
  • Altyapı hazır, modern iş ortamı arayan firmalar.

Serbest Bölgede Hangi Faaliyetler Yapılabilir? Hangi Konularda Faaliyet Ruhsatı Alınabilir?

Serbest bölgenin fiziki özelliklerine göre, üretim, alım-satım, depo işletmeciliği, montaj-demontaj, bakım onarım, işyeri kiralama, sergileme, paketleme, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama gibi konular başta olmak üzere, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülen ve çevre kirliliği yaratmayan her türlü sanayi, ticaret ve hizmet faaliyet­lerinde bulunabilir.

Faaliyette Bulunulacak İş Yeri Nasıl Temin Edilir

Arazinin mülkiyeti hazine'ye ait olan serbest bölgelerde sadece açık alan veya hazır işyeri kiralanabilirken, arazinin mülkiyeti özel sektöre ait olan Serbest Böl­gelerde(Kaysersi Serbest Bölgesi) arazi ve işyerlerinin satılması da mümkündür. Bu çerçevede, serbest bölgede kendi işyerlerini inşa ederek veya hazır işyeri kiralayarak faaliyet göstermek isteyen firmalar, arazisi Hazineye ait böl­gelerde açık alan veya hazır işyeri kiralamaları, arazisi özel sektöre ait bölgelerde açık alan veya hazır işyeri kiralamaları veya satın almaları mümkündür. Ancak, kendi işyerlerini inşa edecek firmaların o serbest bölge için belirlenen yapı ve inşaat esaslarına uygun hareket etmesi gerekir.Açık alan ve hazır işyeri kiralan­masında ve satılmasında yerli ve yabancı firmalar açısından hiçbir farklılık bulunma­maktadır.

Copyright © 2010 KAYSER

Ambar Serbest Bölge Mh. 17.Cd. No:1/2 Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE Telefon : + 90 (352) 311 39 88 Fax : + 90 (352) 311 39 87